Ishga qabul qilish platformasi
Xochga jalb qilish platformasi

HBA tizimi

Human Bridge Agent
Ishlash va orzularni ro'yobga chiqarish uchun xotirjamlik beradi.